Časté dotazy

Následující řádky jsou věnovány nejčastějším otázkám na téma oddlužení fyzických osob. Avšak, nenajdete-li zde kýženou odpověď, kontaktujte nás.

 

CO JE TO VLASTNĚ ODDLUŽENÍ?

Oddlužení, neboli také osobní bankrot, je zákonem stanovený postup, jak může dlužník řešit svůj úpadek, jestliže není schopen hradit závazky. Plní-li dlužník během procesu oddlužení soudem stanovené povinnosti, má nárok na zproštění až 70% závazků. Dlužníkovi může být tedy značná část dluhů prominuta.

MŮŽE ODDLUŽENÍ VYUŽÍT KAŽDÝ?

Návrh na oddlužení mohou podat nepodnikající fyzické osoby. S tímto návrhem je potřeba podat i návrh na zahájení insolvenčního řízení. Pokud tedy podnikáte a nacházíte se v této svízelné situaci, bude nutné Vaše podnikání přerušit a posléze se zaměstnat na pracovní smlouvu. Poté, co Vám bude oddlužení povoleno, můžete začít opět podnikat.

Osobní bankrot mohou vyhlásit nejen zaměstnanci, ale také důchodci a další. Dále je možné také oddlužení manželů a maminek na mateřské dovolené. Ale pozor, jste-li evidováni na úřadu práce a současně nevykonáváte žádnou činnost jako třeba brigádu, na oddlužení nemáte nárok.

JAKÉ JSOU VÝHODY ODDLUŽENÍ FYZICKÝCH OSOB?

Podáním návrhů na oddlužení a na insolvenční řízení se okamžitě pozastavuje růst veškerých závazků. Dlužník je tedy pod ochranou insolvenčního zákona, a tak jsou s ním vymáhající subjekty nuceni jednat pod vlivem právě v souladu s tímto zákonem. Zadlužená fyzická osoba je tedy pod jakousi ochranou. Oddlužení je vhodné zejména v případech, kdy na Váš majetek byla nařízena exekuce.

MÁM HYPOTÉKU. MOHU I PŘESTO VYHLÁSIT OSOBNÍ BANKROT?

Můžete, ale musíte počítat s tím, že věřitel, jenž Vám hypotéku poskytl, má nárok na Vaši nemovitost. I přesto je pro Vás mnohem výhodnější prodat nemovitost v rámci oddlužení než v exekuci.

VYHLÁSIL/A JSEM OSOBNÍ BANKROT A ZTRATIL/A PRÁCI. CO SE STANE?

Možná Vám přijde na mysl, že soud v této situaci oddlužení zruší, ale naštěstí tomu tak není. O ztrátě zaměstnání musíte pouze informovat soud a insolvenčního správce. Dále je také samozřejmě potřeba, abyste si co nejrychleji našli nové povolání. Pokud nedojde k nějakému výraznému výpadku příjmů, splátku Vašich dluhů to nijak razantně neovlivní. Budete-li se držet těchto rad, oddlužení Vám v žádném  případě zrušeno nebude.

PLATBA ODDLUŽENÍ

Oddlužení může být spláceno ze mzdy, platu, důchodu či z rodičovské a mateřské dovolené. Mějte ale na paměti, že tyto dluhy nelze splácet z alimentů, přídavků a jiných sociálních dávek. 

MOHU POŽÁDAT O ODDLUŽENÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE MÁM ZÁZNAM V REJSTŘÍKU TRESTŮ?

Pakliže jste za uplynulých pět let nespáchali  trestný čin majetkového či hospodářského rázu, tak ano.

 

Máte nějaký dotaz? Napište nám

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva