Osobní bankrot – oddlužení fyzických osob

ODDLUŽENÍ FYZICKÝCH OSOB

Jestliže se nacházíte v situaci, kdy není ve Vašich možnostech splatit všechny dluhy, anebo byla na Vaší osobu uvalena exekuce, pojem oddlužení a jeho význam by Vás měl zajímat.

Právě díky oddlužení (osobní bankrot), se dlužník může dostat z kolotoče dluhů, který se točí tím rychleji, čím déle závazky zůstávají nesplaceny. Zřejmě i samotný stát si je vědom toho, že každý člověk může někdy klopýtnout, a proto dává všem zadluženým fyzickým osobám druhou šanci v podobě oddlužení. Máte-li tedy nesplatitelné dluhy či přeplácíte jednu půjčku druhou půjčkou, existuje řešení, jak se z tohoto víru dluhů vymanit předtím, než Vás úplně semele.

ODDLUŽENÍ JAKO ŠANCE NA NOVÝ ZAČÁTEK

Možná to slýcháte často; věty jako druhá šance, nový start jsou na každém rohu. V tomto případě se ale otřepaná fráze typu šance na nový začátek opravdu hodí, protože oddlužení je legalní řešení, jak se zbavit velkého procenta svých závazků.

  • V moment, kdy podáte návrh o oddlužení, zastaví se růst všech Vašich dosavadních dluhů a úroků z nich. To samé platí i pro penále a pokuty (§109)
  • Pod ochranou zákona jste po celý proces oddlužení, a proto se nemusíte obávat exekutorů, vymahačů a dalších
  • Při úspěšném oddlužení budete muset splatit minimálně 30% svých dluhů. Zbylých 70% už po Vás nikdy nikdo nebude chtít, protože na to ani nebude mít nárok (§414)
  • Oddlužení se splácí formou měsíčních splátek tak, aby Vám zůstaly prostředky potřebné na živobytí

Oddlužení je tedy jakási pomocná ruka, které se můžete chytit ještě předtím než bude pozdě. Po úplném splacení toho procenta dluhů, která Vám určí soud, můžete opět začít naplno podnikat.

POMŮŽEME VÁM S ODDLUŽENÍM

Oddlužení je náročný proces, a to jak z pohledu administrativy, tak i samotného času. Dlužník, který se nepohybuje v právních kruzích, asi těžko bude vědět, jak při oddlužení postupovat. My to ale víme, a proto nás napadlo, že bychom mohli pomoci těm dlužníkům, kteří by o to měli zájem.

Nabízíme:

  • Bezplatné poradenství ohledně Vaší finanční situace
  • Zpracování veškeré dokumentace týkající se oddlužení
  • Podání potřebné dokumentace k soudu
  • Zajištění hladkého průběhu celého procesu oddlužení
  • a další služby spojené s oddlužením fyzických osob

Pakliže Vás oddlužení zajímá, anebo Vás trápí nějaká otázka z tohoto oboru, na kterou jste nikde nenašli odpověď, není nic jednoduššího, než nás kontaktovat.

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva