Podmínky oddlužení

PŘEDPOKLADY PRO POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

V následujících bodech se podíváme na podmínky posuzované soudem při udělování povolení na oddlužení fyzických osob. Co je tedy třeba splňovat, aby Vaše žádost o oddlužení byla úspěšná?

1. Dlužník musí být v úpadku, nebo alespoň v hrozícím úpadku

  • V případě, že nemáte z čeho hradit větší množství závazků vzniklých před 30 a více dny, je zřejmé, že Vám hrozí úpadek. Nejste-li tedy schopni pokrýt více jak polovinu svých dluhů, anebo na Vás byla uvalena exekuce, je na místě začít uvažovat o oddlužení.

2. Dlužník v úpadku nesmí být v době podání žádosti o oddlužení podnikatelem

  • Jestliže jste se rozhodli, že o oddlužení zažádáte, Vaše živnost musí být zrušena minimálně tři měsíce před podáním. Je tedy nutné přerušit Vaše podnikání (§ 389) a začít si hledat zaměstnání viz. 3. bod. 

3. Dlužník musí mít dostatek financí, aby mohl svůj osobní bankrot pravidelně hradit

  • K tomu, abyste mohli oddlužení splácet, potřebujete samozřejmě pravidelný příjem. A jelikož v této situaci nemůžete podnikat (§ 389), je potřeba začít si hledat zaměstnání. Pokud tuto podmínku nebudete splňovat, soud Vám nikdy osobní bankrot neschválí. Je nutné, abyste byli schopni splatit 30% svých dluhů do 5 let(§ 398)

Osobní bankrot lze splácet:

A) FINANČNÍ PROSTŘEDKY

  • Mzda, plat, důchod, nemocenská, mateřská či rodičovská dovolená. 
  • Osobní bankrot nelze splácet z alimentů, přídavků na děti, příspěvků na bydlení a jiných sociálních dávek.

B) MAJETEK

  • Máte-li majetek, který jste ochotni prodat, i toto je cesta, jak splatit své oddlužení. Z prodeje ale musí vzejít taková částka, aby pokryla min. 30% Vašich dluhů. O prodej majetku se stará soudem stanovený insolvenční správce. (§ 398)

4. Dlužník a jeho záznam v trestní rejstříku

  • Abyste měli na oddlužení nárok, nesmíte být za posledních 5 let odsouzeni za trestný čin majetkové či hospodářské povahy. Mezi tyto trestné činy patří třeba krádež, neodvádění daní atd. (§ 395)

5. Dlužník nesmí mít prokazatelné dluhy z podnikatelské činnosti

  • Zde mluví samotný titulek sám za sebe. Fyzická osoba žádající o oddlužení nesmí být spoludlužníkem ani ručitelem na jiném podnikatelském úvěru. Stejně tak nelze mít závazky z podnikaní, které na dlužníka ze zákona přešly. 

V případě, že podobné dluhy máte a i přesto byste žádost na oddlužení rádi podali, existuje řešení. Jestliže totiž tyto dluhy představují 20-30% celkového dluhu, soud Vám oddlužení může schválit v tom případě, že jste bez problému dodali veškerou potřebnou dokumentaci. Právě z tohoto důvodu je opravdu nutné, aby administrace týkající se oddlužení byla 100% přesná a s pečlivostí vypracovaná. Nevíte-li, co všechno je k žádosti o oddlužení potřeba, kontaktujte nás a naši advokáti se už postarají, aby byly všechny podklady v absolutním pořádku.

6. Dlužník smí o oddlužení zažádat pouze jednou

  • Logické omezení, které zamezuje zneužívání nároku na osobní bankrot. Je tedy vyloučeno, aby dlužník žádal o oddlužení poté, co byl v předchozích měsících či letech již oddlužen. (§ 395)

 

Nejste si jisti zda spadáte do podmínek pro oddlužení? Napište nám

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva