Insolvenční zákon – Hlava V – Oddlužení

Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení

Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)