§ 389

(1) Dlužník, který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením.
(2) Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na oddlužení podat.